Highlights

Lastest Articles

Sân bóng đá Hải Sơn quận Gò Vấp

2 nhận xét
Sân bóng đá Hải Sơn quận Gò Vấp

Địa chỉ: Số 20, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Chị Ly

Điện thoại: 0909.277.792

Giá tham khảo: 150.000 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Hải Sơn quận Gò Vấp


Sân bóng đá Hải Sơn quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Bình An quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Bình An quận Gò Vấp

Địa chỉ: 17 Cây Trâm, Phường 11, Quận Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Ban quản lí sân

Điện thoại: 08 6272 2830

Giá tham khảo: 150.000 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Bình An quận Gò Vấp


Sân bóng đá Bình An quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Phương Đô quận Gò Vấp

2 nhận xét
Sân bóng đá Phương Đô quận Gò Vấp

Địa chỉ: 37 Nguyễn Văn Lượng P.10, Gò vấp, TP HCM

Liên hệ: Ban quản lý sân

Điện thoại: (08) 6678 9487 – 0918 303 875 –

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Số lượng: 8 sân

Bản đồ Sân bóng đá Phương Đô quận Gò Vấp


Sân bóng đá Phương Đô quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Phương Nam quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Phương Nam quận Gò Vấp

Địa chỉ: 44/5 Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Ban quản lý sân

Điện thoại: (08) 2214 9048

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Số lượng: 3 sân – 1 sân có che nắng

Bản đồ Sân bóng đá Phương Nam quận Gò Vấp


Sân bóng đá Phương Nam quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá An Hội quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá An Hội quận Gò Vấp

Địa chỉ: 60/407 Khu phố 4, Phan Huy ích, P.12, Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Ban quản lý sân

Điện thoại: 0822.136.468

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Số lượng sân: 2 sân

Bản đồ Sân bóng đá An Hội quận Gò Vấp


Sân bóng đá An Hội quận Gò Vấp

more.

Sân bóng đá Cây Trâm quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Cây Trâm quận Gò Vấp

Địa chỉ: 48/5 Phạm Văn Chiêu, P4, Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Minh Quang

Điện thoại: 086.674 .774

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Cây Trâm quận Gò Vấp


Sân bóng đá Cây Trâm quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Thống Nhất quận Gò Vấp

2 nhận xét
Sân bóng đá Thống Nhất quận Gò Vấp

Địa chỉ: 33/3 A Thống Nhất, P 10, Gò vấp, TP HCM

Liên hệ: Anh Việt

Điện thoại: 0984.567.866

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Số lượng sân: 15 sân

Bản đồ Sân bóng đá Thống Nhất quận Gò Vấp


Sân bóng đá Thống Nhất quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Minh Tiến quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Minh Tiến quận Gò Vấp

Địa chỉ: 18 Phan Văn Trị, P.10, Q.Gò Vấp, HCM

Liên hệ: Quản lý sân

Điện thoại: 0989 611 130 – 0982 542 607

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Minh Tiến quận Gò Vấp


Sân bóng đá Minh Tiến quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Thành Lâm quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Thành Lâm quận Gò Vấp

Địa chỉ: 134/5 Đường 30, P17, Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Ban quản lí sân

Điện thoại: (08) 3984 7503

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Thành Lâm quận Gò Vấp


Sân bóng đá Thành Lâm quận Gò Vấp
more.

Sân bóng đá Quang Tuyến 1 - 2 quận Gò Vấp

0 nhận xét
Sân bóng đá Quang Tuyến 1 - 2 quận Gò Vấp

Địa chỉ: 44/3 Tổ 37, Đường Phạm Văn Chiêu, P.9, Gò Vấp, TP HCM

Liên hệ: Anh Bình

Điện thoại: (08) 6278 7768 – 0985 210 141

Giá tham khảo: 0 vnđ / 01 trận

Loại sân: Sân cỏ nhân tạo

Bản đồ Sân bóng đá Quang Tuyến 1 - 2 quận Gò Vấp


Sân bóng đá Quang Tuyến 1 - 2 quận Gò Vấp

more.